برچسب ها پست با برچسب "انتقال داده"

برچسب: انتقال داده

یک سری از کابل های فیبری فوق سریع، آزمایشگاه ها و مراکز کامپیوتر دانشگاه وست کوست را به شبکه ای با نام " پلت...