برچسب ها پست با برچسب "انتخاب مرورگر در ویندوز"

برچسب: انتخاب مرورگر در ویندوز

شاید باورتان نشود اما 5 سال از روزی که کمیسیون اروپا مایکروسافت را مجبور کرد تا صفحه ی انتخاب مرور گر را برای ورژن...