برچسب ها پست با برچسب "امنيتي"

برچسب: امنيتي

امروزه  محافظت از رمز عبور در وسايل ارتباطي  يكي از مراتب احتياطي است .قديم اينجوري نبود براي حفاظت از مال و لموال و اسناد...