برچسب ها پست با برچسب "افت سرعت اینترنت مخابرات"

برچسب: افت سرعت اینترنت مخابرات

مدتی است بسیاری از مشترکانی که سرویس اینترنت خود را مستقیما از شرکت مخابرات دریافت می کنند،از نحوه سرویس دهی این مرکز گله دارند...