برچسب ها پست با برچسب "افت درآمد شرکت اچ تیسی"

برچسب: افت درآمد شرکت اچ تیسی

ماه مارس ماه سخت دیگری برای شرکت اچ تی سی بوده است و طبق گزارش مالی این شرکت در این ماه درآمد 127.57 میلیون...