برچسب ها پست با برچسب "اطلاعاتی درباره یاماها"

برچسب: اطلاعاتی درباره یاماها

شرکت یاماها، یکی از شرکت های بزرگ و چند ملیتی صنعتی است که مرکز آن در ژاپن قرار دارد.عمده شهرت این شرکت به خاطر...