برچسب ها پست با برچسب "استفاده از چهره ی کاربر به منظور شناسایی وی در فیسبوک"

برچسب: استفاده از چهره ی کاربر به منظور شناسایی وی در فیسبوک

شبکه ی اجتماعی فیسبوک به تازگی به حدی از هوشمندی رسیده است که شما را از طریق چهره شناسایی می کند ، ممکن است...