برچسب ها پست با برچسب "استفاده از واقعیت مجازی برای آمادگی بخشی در مقابل بلایای طبیعی"

برچسب: استفاده از واقعیت مجازی برای آمادگی بخشی در مقابل بلایای طبیعی

دانشگاهی در ژاپن قصد دارد تا بتواند با استفاده از گجت واقعیت مجازی Oculus Rift تور مجازی ای را به منظور ایجاد آمادگی شهروندان...