برچسب ها پست با برچسب "استفاده از انتی ویروس"

برچسب: استفاده از انتی ویروس

نرم‌افزار آنتی ویروس نرم‌افزاری است که با مشاهده و بررسی محتوای پرونده‌ها به دنبال الگوهای آشنای ویروس‌ها یا کرم‌های اینترنتی می‌گردد و در صورت...