برچسب ها پست با برچسب "استارتاپ ویکند"

برچسب: استارتاپ ویکند

کمپانی سامسونگ همیشه به دنبال بجا آوردن مسئولیت های اجتماعی خود است این بار این مسئولیت اجتماعی با جوانان ایرانی همراه شده است . جوانان...

استارتاپ ویکند یک رویداد آموزشی و تجربی است که در شهرهای جهان برگزار می گردداین رویداد آموزشی در طی 3 روز متوالی برگزار می...