برچسب ها پست با برچسب "اتصال iPad"

برچسب: اتصال iPad

شبکه های wireless را برای ipad خود پیدا کنید.برای شروع این کار شما باید به شبکه wi-fi وارد شوید، بنابراین به تب setting app...