برچسب ها پست با برچسب "آپدیت های امنیتی جدید"

برچسب: آپدیت های امنیتی جدید

بعد از کشف آسیب پذیری Stagefright ما مشاهده کردیم که گوگل و سامسونگ بلا فاصله اعلام کردند که برای مقابله و رفع این آسیب...