برچسب ها پست با برچسب "آشنایی بیل گیست با همسرش"

برچسب: آشنایی بیل گیست با همسرش

ملیندا در یک خانواده از طبقه متوسط اجتماع، در دالاس به دنیا آمد، ولی اکنون با ثروتمندترین مرد آمریکا زیر یک سقف زندگی می...