برچسب ها پست با برچسب "آخرین آپدیت تلگرام"

برچسب: آخرین آپدیت تلگرام

دو هفته دیگر برای فیلترینگ تلگرام تصمیم گیری خواهد شد

کاربران تلگرام با آپدیت جدیدی که برای آن ارائه شده است می توانند ظرفیت گروه های خود را از ۲۰۰ نفر به گروه های...