برچسب ها پست با برچسب "یادگیری زبان"

برچسب: یادگیری زبان

یادگیری یک زبان جدید از منظرهای مختلفی کار خیلی خوبی است؛ ظاهراً باعث افزایش عملکرد مغز می‌شود، از نظر فرهنگی چشمان فرد را به...

کلید یادگیری خوب زبان چیه؟اراده و پشتکاره؟ یا صرفا یه چیز ذاتیه؟به نظر میرسه چیزی غیر از اینها باشه.کلید یادگیری خوب اینه که با...