برچسب ها پست با برچسب "گوگل و مایکروسافت مصالحه کردند"

برچسب: گوگل و مایکروسافت مصالحه کردند

دو شرکت مایکروسافت و گوگل امروز به توافق رسیدند تا دعواهای بیهوده ی خود را که چند سالی است در دادگاه های کشور های...