برچسب ها پست با برچسب "گوگل رکورد جریمه توسط اتحادیه ی اروپا را شکست"

برچسب: گوگل رکورد جریمه توسط اتحادیه ی اروپا را شکست

شرکت گوگل در حال شکستن یک رکورد در مبلغ جریمه در پرونده ای مقابل اتحادیه ی اروپا می باشد و به گفته ی نشریه ی...