برچسب ها پست با برچسب "گوشی ای مجهز به دوربین حرارتی"

برچسب: گوشی ای مجهز به دوربین حرارتی

دوربین های حرارتی به خودی خود تکنولوژی جدیدی نیستند و استفاده ی نظامی از آنها سالهاست که رواج دارد،اما اینکه یک گوشی به آن...