برچسب ها پست با برچسب "گرفتن وام بیست و پنج میلیونی"

برچسب: گرفتن وام بیست و پنج میلیونی

بازار خودروها مدتها است که از رمق افتاده و چند ماهی می شود که رکود بازار خودرو را در برگرفته است.مردم دیگر به دلایلی...