برچسب ها پست با برچسب "گجت دالفی"

برچسب: گجت دالفی

با داشتن یک صابون اولترا صوت یا فرا صوت دیگر برای لباس شستن نیازی به ماشین لباس شویی ندارید.تنها کافیست صابون اولترا صوت شدالفی...