برچسب ها پست با برچسب "کودکان امید"

برچسب: کودکان امید

کمپین کد کده با هدف آشنایی دانش‌آ‌موزان کشور با یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی آغاز شده است. این کمپین در نظر دارد که یک میلیون...