برچسب ها پست با برچسب "کنترل کردن ترافیک اینترنت"

برچسب: کنترل کردن ترافیک اینترنت

در دنیای رایانه،با ارسال فایل پیوست آلوده امکان دسترسی به سیستم قربانی از طریق بکدور فراهم می‌شود.درب پشتی یا همان بکدور مسیری است که...