برچسب ها پست با برچسب "کم شدن هزینه اینترنت"

برچسب: کم شدن هزینه اینترنت

مصوبه کاهش تعرفه های اینترنت به میزانی قابل توجه که البته افزایش قیمت تلفن ثابت به میزانی بسیار قابل توجه تر را در پی...