برچسب ها پست با برچسب "کمک بازی های کامپیوتری به افراد چاق"

برچسب: کمک بازی های کامپیوتری به افراد چاق

بازی کامپیوتری آنلاین توسعه یافته توسط روانشناسان به افراد آموزش میدهد تا در برابر خوراک های سرپایی و فست فود که منجر به کاهش...