برچسب ها پست با برچسب "کلسترول چیست"

برچسب: کلسترول چیست

کلسترول نوعی چربی و از مواد مهم غشا است که در خون هم وجود دارد. کلسترول خون از دو منبع اصلی تامین می‌شود: رژیم...