برچسب ها پست با برچسب "کریسمس"

برچسب: کریسمس

سلاح گرم  رایج ترین هدیه ی کریسمس در امریکا: به گزارش شبکه  پنج تلوزیون فرانسه با نزدیک تر شدن به کریسمس میزان خرید شهروندان...