برچسب ها پست با برچسب "کرایسلر"

برچسب: کرایسلر

ماه گذشته شنیده میشد که هکر ها توانسته اند سیستم جیپ کروکی از ماشین های کرایسلر را هک کنند و به سیستم آن دسترسی...