برچسب ها پست با برچسب "کار با کامپیوتر از طریق حرکت چشم"

برچسب: کار با کامپیوتر از طریق حرکت چشم

می توانید تصور کنید که دیگر نیازی به کیبورد  و موشواره نیست؟احنمالا نمی توانید،باید بدانید که شرکت Tobi  موفق شده تا نیاز کاربران را...