برچسب ها پست با برچسب "کابل های حسی"

برچسب: کابل های حسی

محققان دانشگاه MIT در طی تحقیقات انجام شده نوعی سیم برق ابداع کردند که عملکرد های بسیار پیچیده و کاربردی را امکانپذیر می نماید....