برچسب ها پست با برچسب "چیپ"

برچسب: چیپ

دانشمندان، که شامل چند تن از دانشمندان ناسا نیز میشدند، میکرو چیپ جدیدی برای دستگاه های پوششی تولید کردند که اطلاعات را سریع تر...