برچسب ها پست با برچسب "چگونگی مرگ یک ستاره"

برچسب: چگونگی مرگ یک ستاره

چند میلیارد سال پس از شروع زندگی یک ستاره، عاقبت مرگ آن فرا می رسد، اگرچه چگونگی مرگ یک ستاره به نوع و جرم...