برچسب ها پست با برچسب "چرا زحل اطراف خود حلقه دارد"

برچسب: چرا زحل اطراف خود حلقه دارد

تحقیقات جدید دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا  نشان می دهد جاذبه مریخ بیش از پیش دارد بر روی قمر معروف آن یعنی Phobos  اثر می کند...