برچسب ها پست با برچسب "پیام رسان ویدیویی جدید برای iOS"

برچسب: پیام رسان ویدیویی جدید برای iOS

به نظر میرسد ورژن جدید برنامه پیامرسان یاهو به شکل وسیله ای برای ارتباط ویدیویی طراحی شده که قول داده شده طوری عمل کند...