برچسب ها پست با برچسب "پورشه کایمن"

برچسب: پورشه کایمن

زمانی را که کمپانی پورشه مدل کایمن را راه اندازی کرد بخاطر بیاورید؟ کایمن کوچکتر و اسپورتی تر از مدل911بود.هنوز احساس می شود که...