برچسب ها پست با برچسب "پهباد"

برچسب: پهباد

پهباد ها همروزه به عنوان یکی از ابدزار های بسیار جالب برای مقاصد مختلف در دنیای تکنولوژی بکار می رود . به گزارش زوم...

نیروهای امنیتی در ژاپن از هم اکنون ابزار جدیدی برای مقابله با مزاحمان خواهند داشت: پهباد ژاپنی که بدون دخالت انسان می تواند مزاحمان...