برچسب ها پست با برچسب "پهباد ژاپنی"

برچسب: پهباد ژاپنی

نیروهای امنیتی در ژاپن از هم اکنون ابزار جدیدی برای مقابله با مزاحمان خواهند داشت: پهباد ژاپنی که بدون دخالت انسان می تواند مزاحمان...