برچسب ها پست با برچسب "پهباد پلیس"

برچسب: پهباد پلیس

نیروهای امنیتی در ژاپن از هم اکنون ابزار جدیدی برای مقابله با مزاحمان خواهند داشت: پهباد ژاپنی که بدون دخالت انسان می تواند مزاحمان...