برچسب ها پست با برچسب "پمپ"

برچسب: پمپ

پمپ :به طور  کلی می توان گفت پمپ یا تلمبه به وسیله ای گفته می شود که وظیفه اش انتقال مکانیکی مایعات از نقطه...