برچسب ها پست با برچسب "پلیس فدرال آیفون 5 سی تروریست را رمزگشایی نمود"

برچسب: پلیس فدرال آیفون 5 سی تروریست را رمزگشایی نمود

دستگاه های امنیتی ایالات متحده ی آمریکا و مشخصا پلیس فدرال این کشور نهایتا موفق شدند تا آیفون 5 سی یکی از تروریست های...