برچسب ها پست با برچسب "پلاس"

برچسب: پلاس

بالا خره دیروز بعد از اجرای مراسم به تمام شایعات در باره ی آیفون جدید پایان داده شد. معاون مدیر شرکت اپل به مردم...