برچسب ها پست با برچسب "پروژه scorpio"

برچسب: پروژه scorpio

بعد از اجرایی شدن پروژه Scorpio مایکروسافت، تولید کنندگان بازی های ویدئویی می توانند طبق هدف این پروژه و با تضمین شرکت مایکروسافت بازی...