برچسب ها پست با برچسب "پروژه ی Astoria"

برچسب: پروژه ی Astoria

بیشترین انتقادی که به گوشی های ویندوزی وارد می شود،کمبود نرم افزار برای آن است و کارشناسان مهمترین علت افت روز افزون فروش گوشی...