برچسب ها پست با برچسب "پروژه ی مشترک مایکروسافت و فیسبوک"

برچسب: پروژه ی مشترک مایکروسافت و فیسبوک

شرکت های مایکروسافت و فیسبوک قرار است تا در پروژه ای مشترک به نام MAREA کابلی به طول 6600 کیلومتر را در کف اقیانوس...