برچسب ها پست با برچسب "پروژه عظیم در دست ساخت چین"

برچسب: پروژه عظیم در دست ساخت چین

چین از نابغه ایرانی، پروفسور نیما ارکانی، حامد برای پیشبرد پروژه عظیم شتاب دهنده خود که فاز نخست آن در سال ۲۰۲۰ آغاز خواهد...