برچسب ها پست با برچسب "پرداخت الکترونیک کرایه"

برچسب: پرداخت الکترونیک کرایه

بیابید با یکدیگر صمیمی بوده و رو راست بحث کنیم. تاکنون چندمرتبه بخاطر کرایه تاکسی از کل کل های لفظی تا درگیری های جدی...