برچسب ها پست با برچسب "پدیده ی نادر فضایی"

برچسب: پدیده ی نادر فضایی

پیوستگی سیاره ای، پدیده ای است که با وقوع آن سیاره ها به دلیل زمان چرخش در مدارشان به دور خورشید در یک راستا...