برچسب ها پست با برچسب "پانزدهمین تلکام"

برچسب: پانزدهمین تلکام

تلکام نمایشگاهی است که هر ساله در ایران برگزار میشود و هدف آن معرفی دستاوردهای جدید علمی اغلب برای شرکت ها و کسب و...