برچسب ها پست با برچسب "ویلچر رباتیک"

برچسب: ویلچر رباتیک

فناوری بیسیمی جدید در آزمایشات خود بر روی میمون ها نشان داد که می تواند نقش مهمی در کمک به معلولان جسمی ایفا نماید.در این...