برچسب ها پست با برچسب "وفاداری مشتریان به سیستم عاملشان"

برچسب: وفاداری مشتریان به سیستم عاملشان

تحقیقات نشان می دهد که 8 تا از 10 شخصی که اندروید دارند ترجیه می دهند هنگام تعویض گوشی، باز هم گوشی اندرویدی در...