برچسب ها پست با برچسب "وضعیت انتقال تلگرام به ایران"

برچسب: وضعیت انتقال تلگرام به ایران

آموزش تلگرام  :‌مدت ها است که زمزمه انتقال سرورهای تلگرام به ایران به گوش می رسد و مسئولان سرسختانه در پی این موضوع هستند.البته،...